Servis oken

Maco servis oken Roto servis oken Siegena servis oken Winkhaus servis oken

Proč provádět servis oken a dveří?

Dřevěná, hliníková a plastová okna a dveře stárnou a přestávají plnit svou základní funkci – úsporu energie a snížení hluku. Důvodů je několik, např. izolační dvojsklo s vysokým koeficientem prostupu tepla, vymačkané dorazové těsnění, nedostatečná funkce mechanických prvků, nekvalitní montáž oken, ale hlavně špatný, resp. žádný pravidelný servis oken.

Okna, která se vyráběla a osazovala do stavebních otvorů cca před 10 a více lety, měla celkový koeficient prostupu tepla cca 2,8W/m2K. Také montážní materiály nedosahovaly kvalit dnešních výrobků a hlavně nových technologií při montáži oken a dveří. Tyto parametry jsou zajištěny pouze v případě, že probíhal pravidelný servis oken a okna jsou dokonale funkční.

V současné době se vyrábí okna s koeficientem prostupu tepla splňujícím podmínky přiznání dotace „Zelená úsporám“ a to je max. 1,2W/m2K celkové výplně. Z toho vyplývá, že starší okna zdaleka nešetří energie tak, jako okna současná. Pravidelný servis oken může včas odhalit problém a pomůže okna dlouhodobě udržovat v dobré technické kondici. Další součástí servisu oken je možnost nahradit stará dvojskla za nová, moderní a tím významným způsobem vylepšit celkový prostup tepla.

Co vše zajišťuje servis oken a dveří?

Diagnostika problému při první návštěvě s faktem, že pokud lze problém vyřešit na místě, provede se základní servis oken. To znamená seřízení a promazání mechaniky oken a dveří. Tímto základním servisem Vám finančně ušetříme nákladnou výměnu jednotlivých dílů, protože pokud jsou okna dlouhodobě špatně nastavena, dochází k velkému opotřebování jednotlivých dílů, které se následně musí již pouze vyměnit.

V případě nutnosti zajistit náhradní díly, např. kování, obvodové těsnění, nebo pokud klient požaduje výměnu starých skel za nová, dojde k realizaci objednávky a domluví se termín dokončení servisu oken.

Ceník

Služba

Popis

Cena

Základní servis

- jednokřídlé okno

50 Kč/ks

- dvoukřídlé okno

75 Kč/ks

- trojkřídlé okno

120 Kč/ks

- okna s větším počtem křídel, nebo atypická okna ( trojúhelníky a pod. )

podle druhu

- jednokřídlé balkónové dveře

60 Kč/ks

- dvoukřídlé balkónové dveře

100 Kč/ks

- jednokřídlé balkónové dveře - posuvné

150 Kč/ks

- dvoukřídlé balkónové dveře - posuvné

200 Kč/ks

- vchodové jednokřídlé dveře

100 Kč/ks

- vchodové dvoukřídlé dveře

150 Kč/ks

Montáže a výměny

- výměna izolačního dvojskla nebo trojskla (cena bez skla)

200 Kč/ks

- přesklení skla nebo výplně ( pouze v rámci základního servisu )

100 Kč/ks

- montáž a demontáž žaluzie

80 Kč/ks

- montáž a demontáž pevné sítě proti hmyzu

40 Kč/ks

- montáž a demontáž dveřní sítě proti hmyzu

250 Kč/ks

- montáž a demontáž okenní rolovací sítě proti hmyzu

200 Kč/ks

- montáž a demontáž dveřní rolovací sítě proti hmyzu

250 Kč/ks

- montáž a oprava pákového ovladače

podle druhu

- výměna těsnění u PVC oken ( cena je včetně použitého materiálu )

50 Kč/m

- překování, výměna kování, čištění zaneseného kování, demontáž a montáž doplňků jako např. omezovače vyklápění, dětské pojistky, brzdy otevírání křídel

podle druhu a rozsahu

Při větším počtu kusů opravovaných oken, nebo odběru a montáže většího množství doplňků a příslušenství, může být cena smluvní .

Doprava

- doprava na území Semil ( započítává se také cesta zpět )

8 Kč/km

- doprava mimo území Semil ( započítává se také cesta zpět )

7 Kč/km

Ceník je platný od 1.1.2014. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 


Obsluha a údržba plastových oken, dveří a doplňků

Plastová okna, dveře a doplňky potřebují pravidelnou údržbu. Touto údržbou a také správnou obsluhou zajistíte bezchybný provoz a delší životnost výrobku.

Čištění rámů a křídel

Objednatel by měl pečlivě odstranit zbytky ochranné folie z oken nejpozději do 1 měsíce ode dne montáže.

Zbytky malty po stavební činnosti je nutné odstraňovat z oken velmi opatrně, nikdy ne nasucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou mycího tekutého prostředku. K čištění je třeba používat vždy jen běžné čisticí prostředky s nízkou agresivitou!!!

Čistění skel

Prvních čtyři až pět mytí skel je nutno provádět pouze čistou vodou a následně Okenou nebo jiným obdobným přípravkem na bázi alkoholu. Nesmí se používat odmašťovací prostředky, které samy obsahují mastnotu (JAR apod.).

Prevence rosení skel

U všech typů platových oken a dveří může docházet v chladném období k rosení oken zevnitř místnosti. Vodní páry vzniklé uvnitř domu, které nemají díky těsnosti okna kudy uniknout se srazí na nejchladnějším místě domu. Stává se tak většinou u oken, ať už je osazeno jakýmkoliv sklem u starých vlhkých domů, novostaveb, v místnosti málo vytápěné nebo v místnosti s vysokou vlhkostí. Dále může docházet také k rosení skel zvenčí, je to opět zapříčiněno srážením vodních par na chladném skle. K tomuto jevu dochází u izolačních dvojskel s vyššími izolačními vlastnostmi, kdy vnější sklo není ohříváno únikem tepla zevnitř místnosti. Tyto jevy jsou individuální a nevztahuje se na ně záruka.

Zabránit nebo snížit rosení oken lze:

  • intenzivním větráním (min. 3x denně 5 minut)
  • žaluzie by měly být vytaženy
  • záclona by neměla bránit proudění vzduchu k oknu (kratší)
  • parapet by neměl bránit proudění vzduchu (neměl by zakrývat radiátor)
  • pod oknem by měl být radiátor, aby teplý vzduch proudící od něj nahoru osušoval okno
  • na parapetní desce by neměl být žádný zdroj vlhkosti (květináče apod.)
  • používáním digestoře (odsavač par) v kuchyni
  • zvýšením teploty v místnosti (teplý vzduch absorbuje více vlhkosti)
  • omezením zdroje vlhkosti v domě (zvlhčovače apod.)

Čištění obvodového kování

Po montáži a následných zednických pracích je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu. Při čištění obvodového kování nepoužívejte prostředky způsobující korozi kovů (SAVO apod.). K čištění používejte např. hadřík a kartáč. K odstranění nečistot z kování a drážky kování je možno použít vysavač.

Je třeba 1x za půl roku (nebo dle používání) po předchozím vyčištění obvodového kování namazat všechna pohyblivá místa. K mazání používejte bezbarvou vazelínu, silikonový nebo jiný řídký olej. K ochraně těsnění používejte silikonový olej.

Čištění žaluzií a sítí

Žaluzie má ve své horní liště ovládací mechanismus, který musí zůstat čistý, jakékoliv nečistoty je mohou poškodit. Lamely žaluzií a sítě čistěte od prachu a jiných nečistot utřením, vysátím nebo vlhkým hadrem. Nepoužívejte rozpouštědla a abrasivní prostředky.